Hans von Aiberg

 

Anasayfa

Hayat

Görev

Mektup

Sohbet

Kitap

Hansça

Soru

Canlı

Link

İrtibat

Hakkında

 

ZigZag Tabela 313 mürseller ve 114 Plaka mensuplarına son kez verilen "Kapalı devre" bir K. M. Allein notudur :

 

Bayanlar ve Baylar,

" Zip-Zap graduate koordinatörü" olarak atanan Bay Aiberg, geleceği biçimlendirecek "Üç misyonu birden" yüklenerek herzamanki muti anlayışınıza ve her zamankinden daha çok desteğinize gereksinecektir.

Üç misyonun tanımı şudur:

 

a. HERZOG olarak Misyonu: Referansta verilen "Müstakbel bilim dallarını" Rutin Resmi Bilime patent ve maddi-manevi bir talebi olmaksızın peyderpey kazandırmak ve bilimin akışını hızlandırmak sorumluluğu gibi zor bir misyon ile üstlendirilmiştir.

 

b. SHERİFF olarak Misyonu: 10SCE-Miss.CCP ZİP koduyla 104 Eastern & 114 Western'i aynı potada ve paydada buluşturacaktır. Haniflik konusundaki standardizasyona karşılık. Kültür farklarından doğacak olası kaynaşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Globular dünyada ortak bir kültür için "İslamın Batı Cephesi" mensupları daha özverili ve daha da oriyantalize olma çabası göstermelidirler. Artık Hanif çiftler arasındaki "Demirperde" kaldırılmıştır, bilişme ve bölüşme miladının anlam ve önemine batı kanadı, batı yakası daha girgin katılmalıdır.

 

c. STİG misyonu: TARİHÇESİ

Musevilikteki Orthodoks Ferisi ve Katolik Sabateyistlik ardından gelen Diaphora Protestantlık gibi, Hristiyanlıktaki Orthodoks ve Katolik kilise mezheblerine tepki olarak gelen Protestantlık gibi İSLAM, henüz benzeştiği diğer semavi dinlerdeki protest "Tepkiyi " verememiştir.

Dolayısıyla STİG'in GEREKÇESİ

Hafif İslam Dini günümüze değin 1200 yıl boyunca Orthodox (Alevian-Şia) ve Catholic (Yezidian-Sunneh) olarak kendi deformunu reforme edememiştir. Sözkonusu Milat odur ki, Allah'ımızın vaadi olan "Haniflik" denen protestantlığın STARTI verilmiştir. Böylece, diğer dinlerdeki nisbi düzelme ve düzenlemeleri 500 yıl kadar geriden izleyerek, haniflik/protestlik aşamasına henüz gelememiş yüce dinimizin bu açığını/gediğini gidermek için tetiklemeyi başlatmak görevi de Bay Aiberg'e verilmiştir.

 

Bayanlar Baylar,

Sunulanların "İdraki içinde" sizlere geçmişte bilim-din birleştiriciliğinin "Harika çocuğu"nu anımsatıyor, onun dehasını vurguluyor ve olay adam olarak ünlenen Mr.Dr.Aiberg'i sizlere bir daha takdim ediyorum.

Sheriff olarak Referans'da bildirilen ve henüz sürümü yapılmamış "Yeni bilim dallarını" Resmi bilime zaman içinde empoze edecektir. Geçmişten deneyimlediğimiz kadarıyla popülerliği çok kıskanılan, söylemi ve bulguları en çok taklit edilen, ancak, en açık boy hedefi olarak risk taşıyan bay Aiberg'i Büyük Buluşmamızın taktisyeni ve hatta estetisyeni olarak sizlere takdim etmekten Zigzag gururludur.

 

 

© Copyright Wemb zipzap C-entertainment inc. Her hakkı saklıdır. Sitemizde yayımlanan bütün içerikler izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Detaylı bilgi için: Hakkında kesimine bakılabilir.